logo
Zapsaný spolek Slánka se zabývá přednáškovou a klubovou činností. Odstartovali jsme ji již roku 1993, kdy jsme se soustředili na romské děti. Vlastní sdružení vzniklo v roce 2002 z řad dobrovolníků. Dnes ve sdružení kromě nich pracuje jeden profesionální lektor.

Co chceme?

Chceme pomoci mladým lidem (zvláště v klíčovém věku 10-18 let) v orientaci ve vztazích (zvláště partnerských) a v budování pozitivních hodnot. Nabízíme i pomoc v krizi.

Co nabízíme klukům a holkám?

  1. preventivní programy na školách (první kontakt, informace, pozitivní zážitky)
  2. mimoškolní akce (další už osobnější kontakt, pozitivní zážitky)
  3. přátelské prostředí našeho volnočasového klubu Kompas v Sobotce (osobní rozhovory)
  4. pravidelné kroužky a kluby (nová parta, další zážitky, informace z programů)
kdo jsme