logo
detsky tabor Sdružení pořádá pravidelně nejen dětský tábor pro účastníky ve věku 7-12 let, ale i jazykový tábor English Camp pro ty, kteří dosáhli věku 13-18 let.
Naše tábory se ve stručnosti vyznačují několika principy:
1. Věříme, že kdo si hraje nebo má zajímavou činnost, nezlobí.
2. Na pobyty jezdí dostatek vedoucích, aby nikdo nebyl „ztracen davu“.
3. Obě akce mají příznivou cenu kvůli bezplatné práci dobrovolníků.
4. Pracovníci jsou buďto profesionálními pedagogy nebo se dětem během roku věnují.

fotbal Během školních měsíců sdružení připravuje řadu jednorázových aktivit.