logo
Nemůžeme působit bez obětavosti dobrovolníků a finančních prostředků. Pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, nebude ztracena.

č.ú. 2100053264/2010 Fio Bank


Dárcům nabízíme potvrzení o darech, které mohou uplatnit pro snížení daňového základu. Přehled o využití finančních prostředků lze získat z výročních zpráv v záložce Kdo jsme.

Děkujeme.